ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آزمایش كشش میلگرد

716
مهندس پلاس 209 دنبال‌ کننده
تعیین مقاومت مجاز و نهایی و حد تسلیم فلزات ( فولاد )و ترسیم نمودار رفتار آنها و تعیین ضریب ارتجاعیشان
مهندس پلاس 209 دنبال کننده
pixel