قیافه،صداقت و تحصیلات،اینا باشه حله.قدرت مالی هم که...

7,088

قیافه ، صداقت و تحصیلات ،اینا باشه حله. قدرت مالی هم که .... از مردم راجب معیار های همسر یا عروس داماد ایدالشون پرسیدیم جوابا واقعا جالب. باهم بببینیم....

نیمرو
نیمرو 16 دنبال کننده