امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان

54

عصر روز چهارشنبه اول آبان 1398 تفاهم نامه همکاری مابین جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان به امضا رسید.

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست