لحظه انفجار«مادر همه بمب ها» در چین

758

چین لحظه آزمایش و انفجار «مادر همه بمب ها» را منتشر کرد. قدرت تخریب این بمب به شعاع 1 کیلومتر است و بزرگترین بمبی است که چین تاکنون ساخته و منفجر کرده است. این بمب توسط بمب افکن استراتژیک A H-6K پرتاب شد. این بمب سبک تر و کوچکتر از بمب آمریکایی GBU-43/B است.