استاد محمود خلیل الحصری، سوره توبه، مسجد امام حسین 1973

417

تلاوتهای تصویری جدید پخش شده از شبکه های تلویزیونی مصری در ماه مبارک رمضان / کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 377 دنبال کننده