ششمین دوره "ایران تک" در تبریز

107

ششمین دوره معرفی برترین شرکت های منطقه غرب و شمالغرب کشور "ایران تک" با استقبال مدیران بخش دولتی و خصوصی در مجتمع پتروشیمی تبریز با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

فورتنایت با mr_behshad

mr_behshad
11 9.3 هزار بازدید کل

BEN-G بپاچیددددددددددددد

B7700
45 18.4 هزار بازدید کل

✔️ NirRmAn

bboy_NirRmAn
14 14.9 هزار بازدید کل