کرامپون LYNX

242
کرامپون چند قسمتی قابل تغییر‏ برای یخنوردی و صعودهای ترکیبی با سیستم اتصال LEVERLOCK UNIVERSAL کرامپون های LYNX با شاخه های جلویی قابل تعویض برای گستره وسیعی از فعالیت ها مناسب است.تعداد شاخه ها: 14 سایز کفش: 35 تا 45 با پل اتصال M: امکان انتخاب پل اتصال L برای سایزهای 40 تا 50
کوه ویسی 24 دنبال کننده
pixel