سرگذشت غلامعلی سلیمانی، موسس سولیکو و کاله

2,236
سرگذشت کوتاه از یکی از نخبگان اقتصادی ایران اسلامی، جناب آقای غلامعلی سلیمانی، موسس گروه صنعتی سولیکو و برند نام آشنای کاله
pixel