گزارش مهدی ستوده از جاری شدن زاینده رود و رونق کشاورزی اصفهان

147
با جاری شدن دوباره زاینده رود در اصفهان کشاورزان هم کشت و کار را از سر گرفتند و زمین های خود را زیر کشت بردند. بارش های امسال آب ذخیره شده پشت سد را چند برابر پارسال کرده . گزارش مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما از زنده شدن زاینده رود از شبکه یک سیما شبکه سراسری
pixel