ترونیوز آمریکا: جنگ با ایران نابودگر است، آنان امپراطوری هستند

783
ترونیوز آمریکا: جنگ با ایران نابودگر است، آنان امپراطوری هستند و قدرت نظامی پیچیده ای دارند
ketabdar98 73 دنبال کننده
pixel