صداهای انقلاب (روح الله خمینی)

91

روح الله خمینی را در قم به بی پروایی در نقد حکومت می شناختند. خرداد ۴۲ دستگیر و یک سال بعد به ترکیه تبعید شد. از آن زمان تا بهمن ۵۷ که به ایران برگشت، پیوسته شاه را نقد می کرد و از مردم می خواست علیه او قیام کنند.

آسمان
آسمان 12 دنبال کننده