بازدید از حوزه علمیه شهرستان کاشمر

259

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه کاشمر در سال تحصیلی 96-95 تهیه شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.