خانه تکانی دل در بیت الایتام ورزشکاران

560
طبق سنت هر ساله خیرین و ورزشکاران بیت الایتام شهرری در خیریه انصارالحجه جنوب شهر گرد هم می آیند تا دست به دست یکدیگر غبار غم را از سیمای نیازمندان و ایتام و همچنین قلوب خویش بزدایند.
تهران نیوز 126 دنبال کننده
pixel