مستند چگونه ثروتمندان ثروتمند تر میشن با زیرنویس فارسی

251

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** سال هاست که بانک های مرکزی اروپایی به دنبال جذب سرمایه بدون پرداخت سود هستند و با این کار سعی می کنند رشد اقتصادی را افزایش دهند. این موضوع باعث شده تا کارشناسان بابت به وجود آمدن حباب های جدید هشدار دهند . چه اتفاقی برای پول مردم در بانک ها می افتد ؟ آیا سیاست بانکی سپرده بدون سود باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی دیگر نمی شود ؟