فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چگونه است ؟

724
فرآیند انتخابات با انتخابات مقدماتی و گردهمایی اعضای احزاب آغاز می‌شود. ایالت‌ها به همین دو روش نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری را انتخاب می‌کنند. به‌طور کلی در انتخابات مقدماتی، رای‌گیری مخفی است. گردهمایی اعضای احزاب، گردهمایی‌های محلی رای‌دهندگانی است که در انتهای جلسه به یک کاندیدای خاص رای می‌دهند. در این ویدئو فرایند انتخابات در آمریکا را مشاهده کنید.
pixel