آموزش هوش مصنوعی با نرم افزار متلب

396
این ویدیو مقدمه ایست از آموزش هوش مصنوعی با نرم افزار متلب از وبسایت مکتب خونه. هوش مصنوعی، شاخه ای از دانش است که با به کارگیری الگوریتم های هوشمند سازی، به افزایش کارآیی و سهولت در کار با سیستم ها می پردازد. بهینه سازی، درک و یادگیری، شناسایی محیط و یافتن عکس العمل مناسب، از مهم ترین پارامتر ها در هوشمند سازی است. در در این دوره، سه مورد از پرکاربرد پترین ابزار ها در زمینه ی هوش مصنوعی، شامل: بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و موتور های استنتاج فازی، ارائه شده. برای ثبت نام و مشاهده
مکتب خونه 339 دنبال کننده
pixel