جلسه رییس جمهور ترکمنستان در بیایان قره قوم

695
رئیس جمهور ترکمنستان جلسه شورای امنیت کشور را در بیابان قره قوم برگزار کرد. روزنامه " تاریخچه ترکمنستان" در این خصوص اطلاع داد. بر اساس اطلاعات روزنامه وزرای دولت با هلیکوپتر و خودروهای شش چرخ به محل دیدار آمدند و پس از جلسه در مشایعت اعضای شورای امنیت با موتورهای چهارچرخ رفتند.
تبریز امروز 164 دنبال کننده
pixel