100 ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

94

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره56 هفته سوم آذر 98/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر : سید مرتضی موسوی /تدوین: روح الله دلیر

آستیگمات
%79
کارگردان: مجیدرضا مصطفوی مدت زمان: یک ساعت و 22 دقیقه
آستیگمات
pixel