روش خشک کردن سنتی زعفران

2,586
روش خشک کردن سنتی زعفران که برای حجم کم گل زعفران مناسب است./ برای حجم بالای گل زعفران، دستگاه خشک کن زعفران پیشنهاد می شود.
pixel