نمایی از استادیوم های جام جهانی 2022 قطر

876
قطر برای جام جهانی 2022 تدارکات وسیعی دیده و از مدت ها قبل مشغول ساخت ورزشگاه ها و زیرساخت مناسب برای برگزاری بازی هاست.
pixel