ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مستند یاد ایام ( امرار معاش قدیم ایل بختیاری )

1,608
نگاهی انداختیم به زندگی روستایی نشینان بختیاری ( روستای ابلشکر ) کاری از سید محمد حیدری و سید محمد مهدی حسن زاده
pixel