آنان از هیمالیا به خانه نرسیدند!

99

تبریز امروز: چند سال پیش ، کامی ریتا شرپا ، کوهنورد و راهنمای کهنه‌کار نپالی ، با یک چشم انداز وحشتناک در کمپ پایگاه کوه اورست مواجه گردید . استخوان های انسان در زمین خاموش مانده بودند صاف و با پوسته یخی. طغیان آب در فصل های بعدی بقایای بیشتری به همراه داشت - جمجمه ، انگشتان دست ، قسمت هایی از پاها. راهنماها به طور فزاینده ای بر این باورند که یافته های آنها در شکل گسترده ای در بالاترین کوه جهان قرار دارد: آب و هوای گرمتری کوهنوردانی را کشف می کند که هرگز آنان به خانه نرسیده اند.