قسمت اول مسیحیت صهیونیست

118

آنچه در پشت جریان های امروزی می‌گذرد چیست؟ آیا جهان را صهیونیست‌های یهودی کنترل می‌کنند؟ یا قرار است صهیونیست‌ها ابزاری باشند برای اهداف مسیحیت؟ آیا تا به حال به این فکر کردید چرا یهودی ها دم از آخرالزمان می‌زنند ولی مسحیت در سکوت کامل به سر می برد. پرده برداری از این وقایع توسط دکتر محمد حسین طاهری آکردی دکترای تاریخ و ادیان...