دلایل برتری نرم افزار فراگستر از زبان مدیران ارشد شرکت

260

در راستای موفقیت شرکت فراگستر و کسب گواهینامه ملی و تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده برای چهارمین سال پیاپی ، مصاحبه ای با مدیران برتر این مجموعه ترتیب داده و نظر ایشان را درخصوص اقدامات انجام شده در سال گذشته جهت کسب این جایزه ارزشمند جویا شدیم. تجربه این مدیران برگزیده درخصوص راه های افزایش رضایت مشتریان و تولید محصول با کیفیت میتواند برای شما نیز سودمند واقع شود.