آشنایی با بازارهای مالی؛ بخش چهارم: اختیارها

445
در ادامه سلسله برنامه های آشنایی با ابزارهای مالی، در این برنامه به معرفی قراردادهای اختیار معامله می پردازیم. تعریف، انواع و ویژگی های قراردادهای اختیار معامله و همچنین انواع قراردادهای اختیار معامله در بازار سرمایه ایران، از جمله موضوعاتی است که توسط کارشناس محترم برنامه علی زینلی، مطرح گردیده است.

first

3 ماه پیش
تایم ۱۱:۵۰ میگید اختیار خرید ۸۰۰ تومنی فارس رو میخریم ۳۸۰ تومن بعد اگر سهم فارس در سررسید شد ۱۲۰۰ تومن از اختیار خرید استفاده کرده، ۸۰۰ میخریم تو بازار ۱۱۰۰ میفروشیم سود میکنیم. اما در نظر نگرفتید که سهم پای شما درومده ۸۰۰+۳۸۰= ۱۱۸۰ پس اگر ۱۱۰۰ بفروشید ضرر کردید.
pixel