كلاس موسیقى كودك ، آموزشگاه موسیقى منادى

3,439

آموزشگاه موسیقى منادى ، برگزار كننده دوره هاى تخصصى آموزش موسیقى كودك / تحت نظارت مدرسین فارغ التحصیل دانشگاه موسیقى و دوره دیده در آكادمى كارل ارف از سالزبورگ اتریش / ٤٤٨٩٤٨٧٨

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel