+ دورترین کهکشان عالم +

4,483

اخترشناسان با ترکیب توان تلسکوپ فضایی هابل (نور مرئی)، تلسکوپ فضایی اسپیتزر (تابش فروسرخ) و یکی از بزرگ‎ترین عدسی‎های کیهان، چیزی را پیدا کرده‌اند که احتمالا دورترین کهکشانی است که تا کنون دیده شده است. قدمت این جسم به زمانی برمی‌گردد که دنیا تنها 3 درصد از عمر کنونی 13.7 میلیارد سال خود را داشت. ما این کهکشان تازه کشف شده را که MACS0647 نامیده شده، به همان شکلی می‌بینیم که در 420 میلیون سال پس از مهبانگ وجود داشت. نور این کهکشان 13.3 میلیارد سال در فضا سفر کرده تا امروز به زمین برسد

باران
باران 21 دنبال کننده
امیر

امیر

5 سال پیش
یا خدااااااااااا