ریاضی هفتم ، فصل دوم ، درس 2: چهار عمل اصلی عددهای صحیح

1,453

اعمال روی عددهای صحیح ، آموزش داده میشن ، بعدش شیوه های پاسخ دادن توضیح داده میشه و گام به گام با حل مثال ها و نمونه سوالهای امتحانی پیش میره تا درس کامل بشه. اگه میخوای بقیه فیلم های آموزشی رو ببینی، به سایت www.riseh.ir بیا.