محاسبه ی توان مورد نیاز برای انتخاب پمپ

1,324

This video demonstrates the work and power calculations for a liquid pump. Visit https://sites.google.com/site/dcaulfssciencelessons/ for more!

۲ سال پیش
# DCaulf
# Jeff
فیروززاده
فیروززاده 7 دنبال کننده