پاک کردن تاتو

4,326
َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال‌ کننده

ه طورکلی فرایند پاک کردن تاتو به وسیله نور لیزر طی دو مرحله اصلی انجام می شود: شکستن ذرات ماده رنگی تاتو و تبدیل آن به ذرات ریزتر به وسیله لیزر که طی چند جلسه درمانی متوالی انجام می گیرد. قابلیت پالایش طبیعی خود بدن در جذب ذرات خارجی و دفع آن ها به بیرون که در فاصله زمانی بین جلسات متوالی انجام میشود.کیوسویچ یکی از پیشرفته ترین فناوری هایی است که امروزه برای این کار وجود دارد

َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال کننده