مَا أُوذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ

250
رسول خدا (ص): «مَا أُوذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ» ما که هستیم؟ خاک پای ایشان هم نیستیم! اگر قرآن بر پیغمبر بزرگوار نازل شد، دیگر محمد امین از بین رفت، بلکه شد محمد مجنون ساحر کاهن، فرار کن، بزن، کتک بزن،
pixel