تست محلول ضد آتش بر روی پوشال

101

محلول جدید و انحصاری شرکت پاراکس، ضد آتش و کند سوز کننده، قابل استفاده بر روی اکثر مواد