03 آشنایی SQL Server ASP.NET

1,261

تعریف ASP.NET معرفی انواع گرایش در طراحی سایت : رویکرد سمت سرور Server Side و رویکرد سمت کاربر Client Side آشنایی با بانک اطلاعاتی و معرفی SQL Server معرفی تکنولوژی ADO.NET برای ارتباط با نرم افزار بانک اطلاعاتی آموزش طراحی و ساخت دیتابیس و ایجاد جداول پایگاه داده همراه با ستون و سطر جدول در Visual Studio 2010 جمع آوری نیازهای طراحی دیتابیس برای طراحی سایت http://madareto.com

تورج امین فر
تورج امین فر 104 دنبال کننده