پیش بینی کارشناس عربستانی از ادامه دشمنی با ایران

954
کارشناس عرب: اگر در مقابل ایران بی پروایی کنیم نه یک بشکه نفت برای ما می ماند و نه تاسیسات نفتی
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel