کشنده اسکانیا؛ کم استهلاک- خوش رکاب- قوی- ماموت دیزل

3,324
pixel