"چی کافه؟!7"-پاریس به کافه هاش مینازه تهران به چناراش

21,902

قسمت هفتم چی کافه اختصاص داره به کافه ای که سعی کرده فضای صنعتی را با طبیعت تلفیق کند. استفاده از فلز با رنگ های مشکی و گلخانه نشان دهنده این موضوع است.

معمارشو
معمارشو 148 دنبال کننده
In_ferno

In_ferno

1 سال پیش
اه دوووو دااا دووووو . اوووووو