سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه (آنالیز فوریه) - درس ریاضیات مهندسی

711
مسیر فردا 54 دنبال‌ کننده

این ویدئو بخشی از آموزش مبحث «سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه (آنالیز فوریه)» درس ریاضیات مهندسی است که در سایت masirefarda.com/shop قابل تهیه است. برای دریافت آموزشهای بیشتر عضو سایت https://masirefarda.com شوید.

مسیر فردا 54 دنبال کننده
pixel