انجام اولین پرواز داخلی از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به مقصد کیش

1,614
نخستین پرواز داخلی به مقصد کیش از فرودگاه امام (ره) صبح بیست و چهارم مردادماه انجام خواهد شد.
pixel