پایه هیدرولیک مانیتور

1,430

محصولی بی نظیر در کیفیت ساخت قابلیت نصب بر روی کلیه مایتور های "15-"27 وجود پورت های USB به منظور شارژ و اتصال همه دستگاه های دارای پورت USB