نوزاد در هفته ششم، گردن و ماهیچه!/ کلیپ

1,775
در این هفته نوزاد شما از تکان دادن گردن و گرفتن اشیا در دست بهره می برد.
نی نی بان 1.5 هزار دنبال کننده
pixel