سیستم جلوگیری از تصادف تسلا مدل3

2,577

تصویربالا، خودروی تسلا مدل سه را نشان می دهد که در کنار یک سری از چراغ ها با ماشین هایی که در طول تقاطع با سرعت متعادل حرکت می کنند، قرار گرفته است. وقتی چراغ راهنما به رنگ سبز در می آید تسلاشروع به حرکت میکند. سپس یک احمق وارد صحنه می شود.از کلمه احمق استفاده می کنیم چون چراغ به مدت ۴ یا ۵ ثانیه قبل از حرکت تسلا قرمز بود و با این حال سعی در نادیده گرفتن آن داشتند.

خودرو بانک
خودرو بانک 8 هزار دنبال کننده