تدریس نشانه ی ثـ ث

5,478
latifeesmaeli 8 دنبال‌ کننده
5,478 بازدید
اشتراک گذاری
سبد سبد ستاره/کی اومده دوباره؟ صداش چقدآشناست/باسین و صاد همصداست دوشکل داره چه زیبا/هرکی نشسته یک جا یکیش ثـ غیرآخر/سه نقطه داره برسر ثـ کوچولوی باهوش/به حرف من بده گوش بگیر تو دست یاری/هرکی و که دوست داری بچسب به ر با سرعت/اول بشین تو ثروت حالا با شکلی زیبا/بشین توی ثریّا وقتی شدی بزرگ تر/اسمت می شه ث آخر با سه تا نقطه برسر/همیشه هستی آخر می شینی آخر بحث/در آخر مثلث
latifeesmaeli 8 دنبال کننده
pixel