نکات مهم درباره ی اضطراب سخنرانی در حضور دیگران 5

3,575
نکات مهم درباره ی اضطراب سخنرانی در حضور دیگران 5 - استاد حسینیان - www.sokhanvaran.org
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel