نجات کارگر از زیر آوار در باران شدید توسط آتش نشانان مشهدی

251
۴ ماه پیش
# سیل