قسمت چهارم آموزش تصویر برداری با موبایل- واضح کردن سوژه

222

قسمت 17 کد ویدیو: 3395 بخش آموزش تصویر برداری با موبایل - قسمت چهارم موضوع: چگونه سوژه مورد نظر را واضح یا تار کنیم توسط استاد جانبخش برنامه زنده دوربین یکشنبه ها ساعت 22:00