53- الگوریتم‌های پویا - بخش اول

187
الگوریتم‌های پویا یا داینامیک نوعی از الگوریتم‌ها هستند که به وسیله تفکر بازگشتی و استقرایی طراحی می‌شوند و دسته‌ی بزرگ و مهمی از مسائل الگوریتمی را شامل می‌شوند. در این ویدئو با آن‌ها آشنا می‌شوید. مدرس: محمد زابلیان
pixel