ویدیو رسمی تیزر Harbingers: Gul'dan

16

مجموعه پویانمایی های کوتاه Harbingers مقدمه ای بر داستان World of Warcraft: Legion می باشد که در سه قسمت منتشر شده است. این قسمت از پویانمایی داستان شخصیت Gul'dan را روایت می کند. برای اطلاعات بیشتر به mmography.ir مراجعه نمایید.