گیسوم تالش

1,214

تو این برنامه حسین بالازاده براتون ساحل گیسوم رو معرفی کرده . بی نظیرترین در ایران و کم نظیرترین مکان گردشگری که در تالش قرار داره . در منطقه گیسوم تالش میتونید از تونل جنگلی عبور کنید و به دریا برسید.اطلاعات بیشتر در سایت: https://goo.gl/sdxAm8