چگونه بر رقیب های بزرگ غلبه کنیم؟

779

هر نقطه ضعف و کمبود در رقیب، می تونه یک نقطه قوت و ایده خوب برای شما باشه!!!کوچک و ساده تر باشید؛ اما متفاوت، خلاق و با انگیزه تر

مطالعه شریف
مطالعه شریف 193 دنبال کننده