چگونه بر رقیب های بزرگ غلبه کنیم؟

1,330
هر نقطه ضعف و کمبود در رقیب، می تونه یک نقطه قوت و ایده خوب برای شما باشه!!!کوچک و ساده تر باشید؛ اما متفاوت، خلاق و با انگیزه تر
مطالعه شریف 255 دنبال کننده
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel