چرا در جنگ نرم ذلیل شده ایم ؟

210

* ذلت در فضای مجازی نتیجه پشت پا زدن به مبانی قرآنی * مبانی ما در مواجه با رسانه های خارجی چیست ؟ ؟ ؟ *استاد محمد کهوند ، کارشناس ارشد فضای مجازی *منابع : جنبش مردمی رَدم (radmiran.ir)

amirhosein258
amirhosein258 19 دنبال کننده